Alla föredragshållare fick en eget fotomontage. Med deras favoritfisk eller något annat i anslutning till föredraget.