Som redaktör för Ciklidbladet gäller det att göra lite reklam. Vi har utökat med 8 sidor för det är jubileumsår och ytterligare 8 sidor för att vi har fått mycket bra medlemstillströmning. Så roligt