Här kommer en text jag använder i upphandlingar av system. Ta gärna och kopiera, men du får också återkomma med feedback om det är något jag kan förbättra

Integrationer

<företagsnamn> äger all data i systemet. Vi har läsrättigheter av allt data. Skrivrättigheter avtalas.

API

Integrationer sker via ett API som är https-baserat och således plattformsoberoende.

  • API’et är versionshanterat och två versioner är alltid supportade.
  • <företagsnamn> får utpekad kontaktperson som har kompetens inom API’et
  • Encoding bör vara UTF-8 eller ISO8859-1
  • SLA reglerar öppettider för API
Om någon av ovanstående punkter ej går att uppfylla ska leverantören beskriva ett motsvarande sätt för integration.
Leverantören beskriver hur notifieringar om förändringar via API sker.

Filintegration

I en filintegration vill vi ha följande format i prioriteringsordning
  1. Taggat filformat såsom XML eller JSON, med dokumentation
  2. Edfact som är dokumenterad
  3. CSV som är dokumenterat
  • <företagsnamn> får utpekad kontaktperson som har kompetens inom filintegrationen
  • SLA reglerar öppettider för API
  • Encoding bör vara UTF-8 eller ISO8859-1
Fastpositionerade filer undanbedes.