Masterdata – personuppgifter

Text:

Inera har haft ett projekt för grunddata – Referensarkitektur grunddata och katalog – Inera

Baserat på den så kan det vara bra att skapa en masterdatakatalogtjänst. Det låter svårare än det är.

Gör så här

Skapa en helt egen katalogtjänst (AD, eDirectory eller motsvarande)

Skapa en platt struktur. Exempel. ou=users, o=<din organisation>

I den återfinns alla användare som ska kunna logga in i något system.

Synka in användare via en metakatalog från källor där du skapar användare. Exempel på källor är:

 • lönesystem
 • elevregister
 • manuella system

På varje användarobjekt lagar du information som du behöver i andra tjänster. Här är en lista på attribut

 • förnamn
 • efternamn
 • användarid (unikt användarid, inloggningsnamn som aldrig återanvänds)
 • personnummer (helst inte, men kanske behövs)
 • organisation
 • avdelning
 • enhet
 • titel
 • telefonnummer
 • telefonnummer, anknytning
 • telefonnummer, mobilnummer
 • telefonnummer, mobilnummer dolt
 • telefonnummer, mobilnummer hem
 • organisationssträng, huvudanställning
 • organisationssträng, alla
 • epost, jobb
 • epost, skola
 • epost, hem
 • chef, namn
 • chef, användarid
 • chef, personnummer (helst inte)
 • kategori (anställd, politiker, vårdnadshavare, student)
 • anställningsid (AID-kod, jobbkod)

Organisationssträng kan vara en sträng uppbyggd av var du jobbar inkl unika id. Exempel

Koncern;30cfdf5c#Alingsås kommun;30cfe22c#Kommunledningskontoret;30cfe358#KLK IT avdelningen;30cfe7ae#KLK IT-service;30cfe8d0#;#;#;

Då kan de som konsumerar attributet skriva ut det snyggare och skapa organisationsträd

Koncern
Alingsås kommun
Kommunledningskontoret
KLK IT avdelningen
KLK IT-service

Gör sedan så att all inloggning går mot denna katalog och se till att synkarna fungerar som de ska. Koppla även på IdP mot denna katalog.